Magunkról

Kik vagyunk?

Még az „újkor” kezdetén, 1991-ben nyolc fogászati kereskedő cég vezetője határozta el egy olyan egyesület létrehozását, amely alkalmas részint a szükséges beszerzési lehetőségek nyomasztó állami monopóliuma elleni fellépésre, másrészt arra, hogy az új lehetőségek adta kihívásoknak megfelelve fellépjen az akkoriban alakuló, magánkézben lévő vállalkozások érdekeiért.

A szándéknyilatkozatot aláíró 8 cég közül öten ma is tagjai az immár 23 tagot számláló szervezetnek, a Fogászati Kereskedők és Gyártók Szövetségének (FoKeSz).

Hogyan lehet belépni a szövetségbe?

A Szövetségbe jelentkezõ tagok miután megismerték az Alapszabályt és az Etikai Kódexet, tagfelvételi kérvényt nyújtanak be a FoKeSz elnöksége részére. A kérvény mellett két – legalább két éves tagsággal rendelkezõ tagcég – ajánló/támogató nyilatkozata is szükséges. Ezen dokumentumok és ajánlások alapján a FoKeSz tagsága nyílt szavazással dönt az adott cég felvételérõl.

Operatív Értekezleteink

Havi rendszerességgel tartunk értekezleteket, amelyeken áttekintjük az aktuális információkat, az esetleges piaci változásokat. Ezeknek a találkozókkal szeretnénk a szakmánk területén kevesebb teret engedni az etikus elveket megsértő, nem etikusan eljáró cégeknek. Arra törekszünk, hogy olyan klubszerű fórum legyünk, ahol tapasztalatokat és véleményt tudunk cserélni a mindennapjainkban felmerülő problémákról. Ilyenek például a hatósági ellenőrzések, a biztonságtechnikai követelmények, adószabályok.

Hazai együttműködések

A MOFI és a Fokesz vezetése és tagjai folyamatos kapcsolattartásának megerősítésére 2o23-ban született megállapodást a kapcsolódó linken tekinthetik meg: Együttműködési Dokumentum
 

Nemzetközi kapcsolatok

A Fogászati Kereskedõk és Gyártók Szövetsége az 1991-es megalakulás óta jelentõs fejlõdésen ment át, mára a magyar fogászati piac legjelentõsebb szakmai szervezetévé vált. Mivel fogászati eszköz- és berendezésgyártás hazánkban nem mondható jelentõsnek, ezért az importbeszerzések kapcsán tagcégeink kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek elsõsorban az unión belül, de azon túl is. A FoKeSz-nek, illetve tagcégeinek nagyon fontos, hogy tartozzon egy olyan nemzetközi szervezethez, melynek segítségével nagyobb rálátást szerezhetnek az európai piacokra, illetve részévé válhatnak egy európai szintû jelentõs szakmai szervezetnek.

2009 decemberében csatlakozott a FoKeSz az ADDE-hoz.

ADDE - Association of Dental Dealers in Europe (Fogászati Kereskedõk Európai Szervezete)

A belépéssel a szövetség a hazai piaci információkon túl képet kaphat az uniós trendekre, véleményével, észrevételeivel segítheti az európai szintû szabályozást, részt vehet olyan szakmai, kereskedelmi rendezvényeken, amelyeken az elhangzó információkat a magyar cégek jól kamatoztathatják mindennapi tevékenységükben.